Així és com podem detectar una Fake New.

  • Verifica la font de la informació.
  • Comprova si altres mitjans estan informant el mateix.
  • Observa detalls i qualitat del llenguatge en la notícia.
  • Verifica la data de publicació.

NoFakeNews és una organització que lluita contra la propagació de les notícies falses, ja que la difusió d'informació falsa i enganyosa pot tenir greus conseqüències. Les notícies falses són un problema greu que requereix una resposta immediata i efectiva.

Fem servir aquesta pàgina principalment per informar a la gent i protegir-los de les notícies falses o enganyoses i que no continuïn beneficiant els creadors de les notícies falses.

Per a no propagar una notícia falsa hem de seguir diversos punts:

  • Verifica la font
  • Investiga
  • Desconfia dels titulars sensacionalistes
  • Comprova la data
  • No comparteixis informació sense verificar