ORIGEN DEL TERME FAKE NEW

Al segle XIX.

L’origen del terme Fake New ve del segle XIX als Estats Units. Principalment, es caracteritzava per publicar notícies falses o exagerades per vendre més periòdics i guanyar més seguidors. Aquesta pràctica va aconseguir el seu màxim apogeu durant la Guerra Hispanoamericana en 1898. Alguns periòdics van inflar la cobertura dels fets per a promoure el suport a la guerra.

Al segle XXI.

El terme “fake news” no es va popularitzar fins a l’elecció presidencial dels Estats Units en 2016. Es va descobrir que s’havien creat notícies falses per a influir en l’opinió pública. Aquestes notícies van ser difoses en les xarxes socials i a través de llocs web per a influir en l’opinió dels votants.

Des de llavors, el terme “fake news” s’ha utilitzat àmpliament per a descriure qualsevol informació falsa o enganyosa que es difon a través dels mitjans de comunicació, especialment en les xarxes socials. Les fake news es fan servir per manipular l’opinió pública i generar desconfiança en les institucions i en els mitjans de comunicació establerts.

El terme “fake news” és un fenomen que ha cobrat una gran importància en els últims anys, especialment a causa del paper que han exercit les xarxes socials i la facilitat d’accés a la informació en línia. Aquest terme es refereix a la difusió intencional d’informació falsa o enganyosa a través dels mitjans de comunicació, amb l’objectiu d’influir en l’opinió pública i crear desinformació.

Conseqüències 

La difusió de notícies falses pot tenir greus conseqüències, ja que pot crear un clima de desconfiança en les institucions i en els mitjans de comunicació. També pot influir en la presa de decisions polítiques i socials. Per aquesta raó, és important que els ciutadans siguem crítics i verifiquem la informació que rebem. Especialment en les xarxes socials, on és fàcil que es difonguin notícies falses.